top of page

8 dôvodov prečo investovať do vína.

Výnimočnosť

Najexkluzívnejšie vína tvoria menej ako 0,1 percenta svetovej produkcie vína. Sú vyrábané v obmedzených množstvách, často ide len o niekoľko stoviek kusov z konkrétneho vína a ročníka. Vínu týchto kvalít prospieva čas, pod vplyvom ktorého sa menia jeho chute a textúry. S jeho vyzrievaním prichádza väčší pôžitok z jeho konzumácie, čo má vplyv na cenu vína na trhu. 

Zachovanie hodnoty

Investovanie do vína so sebou nesie podstatne nižšie riziko ako investovanie na akciových trhoch. Prináša stabilné výnosy a len veľmi zriedka klesá. Základnými faktormi, ktoré tento trend ovplyvňujú, sú obmedzená výroba, rastúci dopyt a spotreba. Nízka korelácia vína s tradičnými trhmi ho robí odolným voči recesii. Silný rast počtu solventných ľudí na svete znamená, že dopyt po luxusných vínach a ich ceny narastajú.

Stabilný výnos

Víno prináša vysoké výnosy v dobrých časoch a zachováva hodnotu kapitálu v tých ťažkých. Zároveň prispieva k rozloženiu rizika a zvýšeniu návratnosti investície. Odolnosť vína voči krízam potvrdil nielen krach Lehmann Brothers, ale aj nedávna koronakríza. V oboch prípadoch vínne indexy klesli len mierne, rýchlo sa spamätali a začali opäť rásť. Počas pandémie indexy Dow Jones a S&P 500 klesli o 22,7 percenta či o 19,6 percenta, pričom víno len o 1,4 percenta.

Nízka volatilita

Investičné víno sa vyznačuje nízkou cenovou volatilitou. Akciové trhy ovplyvňujú denne sa meniace nálady na trhoch v súlade s novými informáciami a udalosťami. Pri víne existuje oveľa menej skutočností, ktoré ovplyvňujú jeho cenu. Naopak, ceny vína sa neustále zvyšujú stabilným tempom v súlade s rastúcim dopytom a nepretržitou spotrebou, v dôsledku ktorej klesá ich ponuka.

Manažment rizika

Našou úlohou je okrem vytvorenia kvalitného portfólia aj pochopenie a zmiernenie rizík spojených s investovaním do vína, ktorými sú napríklad kolísanie trhu, problémy so skladovaním alebo podvody, s cieľom chrániť kapitál a optimalizovať výnosy.

Diverzifikácia

Keďže v našom investičnom portfóliu sa nachádzajú vína z viacerých historických vínnych regiónov, ale aj z nového sveta, znižuje sa tak dosah regionálnych faktorov na výkonnosť portfólia.

Kontrola originality

Vína nakupujeme buď priamo od producentov, alebo od rokmi spolupráce overených obchodníkov, ktorí disponujú oddeleniami kontroly originality, aby sme sa vyhli zvyšujúcemu sa riziku nákupu falzifikátov.

Bezstarostnosť

Zabezpečujeme za vás celý proces od nákupu, cez kontrolu originality, logistiku, poistenie, skladovanie a následný predaj. Spolupracujeme s kvalifikovanými skladmi a prepravnými spoločnosťami a dbáme na kvalitu zabezpečenia.

J&T Wine Fund otevřený podílový fond, NID 75163837

Obhospodařovatel a Administrátor fondu:

AMISTA investiční společnost

Pobřežní 620/3

186 00 Praha 8,

Česká republika

IČ: 274 37 558

 

Telefón

+420 226 233 110

E-mail

amista@amista.cz

bottom of page